Schooltijden

De schooltijden van KC De Avonturier zijn als volgt:

maandag tot en met vrijdag

08:30 – 14:05 uur

Tien minuten voor de aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats.
De 1e zoemer gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. Om 8.30 gaat de 2e zoemer.
De kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.
We verzoeken de ouders van de kleuters vriendelijk voor de klas – op de gang – afscheid te nemen van hun zoon of dochter. Dit in verband met de rust in de groep. Voor de nieuwe kleuters maken we natuurlijk een uitzondering.