Ouderraad

OR (ouderraad) KC De Avonturier

Op basisschool Effen hebben we een groot aantal activiteiten, waarmee de tijd van jullie kinderen op school extra leuk willen maken. Onze leerkrachten hebben al een groot aantal taken in hun pakket en het organiseren van de extra activiteiten zou een te grote druk op de leerkrachten kunnen leggen.

Daarom hebben we de ouderraad. In deze ouderraad zitten enthousiaste ouders van de leerlingen hier op school. Samen met school kijken ze naar de invulling van de extra activiteiten en bieden ondersteuning waar nodig.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt de leerkrachten jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten:

 • Singelloop
 • Sinterklaasviering,
 • Kerstviering,
 • Carnaval,
 • Pasen,
 • Koningsspelen,
 • Avondvierdaagse
 • Bijzondere gelegenheden (denk aan 80-jarig bestaan school)
 • Sluiting van het schooljaar,Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken:
 • Innen ouderbijdrage,
 • de jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid.
 • Algemeen en Financieel Jaarverslag, Afstemming actuele stand van zaken MR/OR
 • Inhoud van de website met betrekking tot verantwoordelijkheden ouderraad
 • Ondersteuning voor schoolfotograaf
 • Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheert door de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad is budget verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.

 • Hoe gaat de ouderraad te werk?
  De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende subcommissies.
 • Werkgroepen
  Elke activiteit wordt toegewezen aan een of meerdere van de ouderraad leden. Zij coördineren van alles rondom deze activiteit. Dat houdt in, dat gezamenlijk in de ouderraad vergadering en met een van de leerkrachten een planning opgesteld wordt. Er wordt gekeken welke materialen en welke hulp er nodig is. Verder is er contact met externe partijen indien nodig.
 • Vergaderingen
  6 maal per jaar wordt er (meestal op maandagavond om 8 uur) vergaderd. Tijdens deze vergaderingen wordt er teruggekeken naar activiteiten, die onlangs hebben plaats gevonden. Ook wordt er vooruitgekeken naar de activiteiten welke nog op de planning staat.
  Tijdens de vergaderingen is er ook ruimte om geluiden, die de Ouderraad heeft bereikt via de wandelgangen of op het schoolplein, te bespreken.
  Verder is het budget ook een onderwerp van de vergaderingen.
 • Hulpouders
  We hebben als kleine basisschool veel activiteiten en hebben geen gigantisch grote Ouderraad. Daarom is er vaak ook behoefte aan hulp van andere ouders. Dit kan zijn voor zaken als:
 • Opbouw/ versieren school
 • Ondersteuning tijdens een activiteit
 • Materialen die nodig zijn.
 • Afbouw/ schoonmaken school

Over het algemeen kunnen we als ouderraad vaak op veel hulp rekenen. Daar zijn wij reuze blij mee. En voor het komende schooljaar zullen we kijken of we dit meer structureel kunnen organiseren. Zo valt te denken aan ook intekenlijsten voor hulp die we niet alleen in de gang gaan hangen maar ook buiten in het fietsenhok, zodat de ouders welke niet meer meelopen met de kinderen de school in, hier ook makkelijker gebruik van kunnen maken.

Leden

Hieronder een opsomming van de huidige leden. Zit u ergens mee of heeft u suggesties, dan kunt u de leden altijd aanspreken. Of wilt u uw hulp aanbieden voor de activiteiten dan zijn wij hier ook altijd erg blij mee.

 • Willy Poppelaars
 • Sonja Verdaasdonk
 • Deanne Proost
 • Lucy van Overveld
 • Lianne Stoop
 • Christianne van der Heiden
 • Yvonne Kellerhuis
 • Angela Snijders

Nieuwe leden gezocht!!
Veel leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.

Ouderbetrokkenheid
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via oreffen@gmail.com. Ook kunt u een van de huidige leden aanspreken.

Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen dan kan dit natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres.
Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Hulp wordt gevraagd per mail via de docent of klassenouders of via de inschrijflijsten. U kunt u aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een dergelijk verzoek heeft ontvangen.