Veilige leeromgeving

De school is een veilige leeromgeving. Kinderen kunnen hierop rekenen. De school daagt haar leerlingen uit en ondersteunt ze, om ze zo tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen uit te laten groeien.
De school zorgt dat leerlingen:

  • weten dat ze erbij horen,
  • weten dat zij gewaardeerd worden,
  • op een respectvolle manier met elkaar omgaan,
  • uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar,
  • initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken.

Zien!

Op KC De Avonturier wordt Zien! gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en te stimuleren. Voor alle leerlingen wordt twee maal per jaar door de leerkracht een vragenlijst ingevuld. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen ook zelf twee maal per jaar een vragenlijst in over hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de vragenlijsten te analyseren kan de leerkracht de ontwikkeling gericht stimuleren.