Onze visie

Op KC De Avonturier ligt de nadruk op samen leren, samen werken en samen leven. Ons onderwijs is er op uit de mogelijkheden waarover kinderen beschikken, systematisch uit te breiden.
In het schooljaar 2020-2021 zijn wij begonnen met het vormen van onze school in een nieuw concept: “FONK, het zit in je natuur”. Hierover kunt u meer lezen op de website www.fonk.nl.

Hieronder vindt u de 4 kernwaarden die de basis vormen voor ons onderwijs.

Ontdekken

Verbinding

Groei

Verantwoordelijkheid

Het vinden van passies en talenten, omgaan met onbekende situaties, leren uit interactie met de omgeving; ontdekken is een belangrijke pijler in ons onderwijs. De natuur vormt hierbij een bron van inspiratie. We creëren ruimte om tot ontdekking te komen. We stimuleren kinderen op didactisch en sociaal vlak en op alle andere belangrijke gebieden. Doen en ervaren!!

Samen met een team van leerkrachten en pedagogische medewerkers, samen met de kinderen, samen met de ouders, samen met de bewoners van Effen en samen met de omgeving gebruik maken van elkaar, zodat we alle kansen benutten voor een uitdagende en betrokken omgeving.

Je verwonderen, het onbekende aangaan, zelf doen en ervaren en daarop reflecteren. De omgeving rondom de school stimuleert groei in vele facetten. Kinderen vinden er stimulansen om zich als persoons breed te ontwikkelen (wat voel ik, wat denk ik en hoe gedraag ik me). Zo groeien zij uit tot zelfstandige, sociale, veerkrachtige en bekwame mensen.

Goed voor jezelf zorgen, maar ook voor anderen en voor je omgeving. Verantwoordelijkheid nemen is heel belangrijk. We stimuleren kinderen om eigenaarschap te nemen over hun eigen groei- en leerproces. Zo ontwikkelen zij zich optimaal.