LIST

Lezen IS Top. Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom doen wij aan LIST-lezen. Basisschool Effen is een gecertificeerde LIST-school.

Steeds meer kinderen in Nederland hebben moeite met lezen. Hierdoor vinden ze lezen minder leuk en gaan ze steeds minder lezen; dit leidt tot verslechtering van hun leesvaardigheid. Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen leesplezier ontwikkelen. Daardoor gaan kinderen meer lezen en worden ze gemotiveerde en strategische lezers. Om dit te realiseren wordt gewerkt met het LIST-project.

listcertificaat[1]

Aanpak in de groep

List is een project waarbij we uitgaan van leesplezier en veel leeskilometers maken! Het doel is dat alle kinderen vanaf eind groep 4 voldoende begrijpend kunnen lezen.
Elke ochtend beginnen de groepen 3 t/m 8 met 35 minuten lezen op drie verschillende niveaus:

  • Aanvankelijk lezen / voortgezet technisch lezen
  • Hommel (Hardop ondersteund makkelijk lezen)
  • Stillezen

Het doel is hoog; de kinderen lezen per jaar ongeveer 25 boeken!
De groepen 1 en 2 werken met een aantal instructieblokken die bij het aanvankelijk lezen van belang zijn. In groep 1 ligt de nadruk op luisteren. In groep 2 ligt de nadruk op luisteren, creatief schrijven en op letters en de leeshandeling.