Onze school

Klein, sfeervol, betrokken en open

KC De Avonturier is een kleine actieve school, steeds in ontwikkeling.
Wij willen een school zijn waar kinderen veel  leren  en elke dag met plezier naar toe gaan.  Daarom vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich ‘thuis’ voelen. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Zij leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het  leven te staan.

Een moderne school in een authentiek gebouw

In een landelijke, mooie omgeving in het kerkdorp Effen, staat het karakteristieke schoolgebouw uit 1939. De omgeving zorgt voor een gemoedelijke sfeer. Maar sfeer is vooral iets dat je samen maakt door samen te werken, leren en spelen in een veilige omgeving!

We vinden het heel belangrijk dat kinderen  met plezier naar school gaan en veel  leren. Op onze school speelt naast het kennisaspect ook de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden een belangrijke rol. Binnen alle groepen wordt hieraan aandacht geschonken.

school

Ontwikkelen

De school gaat uit van onderwijs waarbinnen goed wordt ingespeeld op verschillen tussen kinderen. Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. De Avonturier richt zich op een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces voor de kinderen, om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een sociaal en kritisch denkend mens te worden in een voortdurend veranderende samenleving. De school biedt hulp, ondersteuning, vertrouwen, bescherming, stimulans en structuur bij de ontwikkeling van het kind.De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een belangrijke rol in het lesprogramma.
Startend vanuit de veilige omgeving stimuleren wij kinderen om creatief te denken. We bieden leuke uitdagende lessen met materialen en werkvormen die aansluiten op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de kinderen op onze school.